Konu Başlıkları

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 

“Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu/ Every Aspect of Çiçekdağı Symposıum” 24-26 KASIM 2022 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilecektir. Sempozyum Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Çiçekdağı Kaymakamlığı ve Çiçekdağı Belediye Başkanlığı öncülüğünde yürütülmektedir.

Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu ile ilgili konu başlıkları aşağıda sıralanmış olup konular sınırlandırılmamıştır.

TARİH:

-Eskiçağ Dönemi

-Osmanlı Öncesi Dönem

-Osmanlı Dönemi

-Cumhuriyet Dönemi

COĞRAFYA:

-Nüfus ve Yerleşme

-Fiziki ve Tarihi Coğrafya

-İklim, Bitki Çeşitliliği ve Hayvan Türleri

KÜLTÜR VE MEDENİYET:

-Folklor, Müzik, Mâni, Fıkra, Masallar vb.

-Tarihi Eserler ve Yapılar (Cami, Mescit, Kilise, Medrese, Türbe, Han, Hamam, Çeşme, Mezar, vb.)

-Vakıflar

SOSYAL YAPI:

-Aile Yapısı

- Köylere yerleştirilen Aşiretler

-Toplum, Gelenek, Görenek, Örf ve Adetler

BİYOGRAFİ (Çiçekdağı’ndan yetişmiş Şahsiyetler)

-Askeri Şahsiyetler

-Siyasi Şahsiyetler

-Dini ve Manevi Şahsiyetler

-Şair, Edebiyatçı ve Sanatkârlar

-Halk Liderleri, Bürokratlar

EKONOMİ:

-Turizm/Termal Turizm

-Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri

-Sanayi ve Ticaret

-Tarihi Yollar ve Ticaret

-Hizmet Sektörü

-Madencilik

Ve diğerleri

Sempozyumun amacı Kırşehir/Çiçekdağı ilçesi ile ilgili diğer tüm konularda araştırma yapmış/yapacak araştırmacıları bir araya getirip tanıştırmak, bilimsel olarak konuları tartışmak, bu araştırmacı ve dinleyicilere Çiçekdağı İlçesini her yönüyle daha iyi tanıtmanın yanı sıra Çiçekdağı İlçesini geniş bir yelpazede ele alarak, bütün araştırmaları bir araya toplayan kapsamlı bir “Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu”  kitapçığı oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

Sempozyum İçin Önemli Tarihler

Özet Gönderme Son Tarihi: 18 AĞUSTOS 2022

Katılımcıların İlan Edilmesi: 16 EYLÜL 2022

Tam Metin Bildirilerin Son Teslim Tarihi: 01 KASIM 2022

Sempozyum Tarihi: 24-26 KASIM 2022


2018 Ahi Evran Üniversitesi - BAUM